Your Reservation

รวมอาหารเช้า เตียง 2 ชั้น 2 เตียง พักห้องละ 4 ท่าน ขนาดห้อง 19.25 ตร.ม. ห้องน้ำในห้องพัก (ราคานี้รวมอาหารเช้า 2 ท่านต่อห้อง)
View More Information
400 ฿/night
รวมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน ขนาดห้อง 22 ตร.ม.
View More Information
1,200 ฿/night
รวมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน ขนาดห้อง 19.25 ตร.ม.
View More Information
1,000 ฿/night
รวมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน ขนาดห้อง 19.25 ตร.ม.
View More Information
800 ฿/night

Your Reservation